СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР

BG-RRP-3.004 "ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ"

 На 20.11.2023 г. „ПРОЛИФТ“ ЕООД сключи с Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.004-2224-C01 за проект „Технологична модернизация в предприятието“ по процедура BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“. Проектът е финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост и е на обща стойност 700 000.00 лв., от които 350 000.00 лв. европейско финансиране, с продължителност 12 месеца. Основната цел на проекта е повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига чрез предоставените безвъзмездни средства.

© 2010-∞ Prolift Ltd. All rights reserved. | Общи условия | Политика за бисквитки