Български English

НАЧАЛО НОВИНИ КОНТАКТИ

За НасАсансьориЕскалаториИнвалидни подемнициЛазерно рязанеСервизРеференцииКариериDownloads

Общи условия

Моля прочетете внимателно настоящите “Общи условия” за използване преди да използвате сайта. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
Потребител е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
Услуга/и на сайта включват: достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта.
Злонамерени атаки на трети лица – действия или бездействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Пролифт ООД.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Органичаване на отговорността

Пролифт ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Пролифт ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Пролифт ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Пролифт ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

V. Промени

Пролифт ООД си запазва правото да променя и допълва съдържанието на интернет страницата без предварително известие.

 

 

© 2010 ПРОЛИФТ ООД. Всички права запазени. Общи условия. Дизайн Oxagon